CZYM JEST EFEKT AUREOLI?


Efekt aureoli, efekt halo (ang. halo effect) – w psychologii tendencja do automatycznego, pozytywnego (efekt Galatei, efekt nimbu, anielski efekt halo) lub negatywnego (efekt Golema, szatański efekt halo) przypisywania cech osobowościowych na podstawie pozytywnego lub negatywnego wrażenia. Innymi słowy „aureola” może być pozytywna lub negatywna.

Jest odmianą podstawowego błędu atrybucji. Polega na tym, że przypisanie jednej ważnej pozytywnej lub negatywnej właściwości wpływa na skłonność do przypisywania innych, niezaobserwowanych właściwości, które są zgodne ze znakiem emocjonalnym pierwszego przypisanego atrybutu.

Istotą efektu aureoli jest przypisanie komuś (atrybucja) ważnej pozytywnej lub negatywnej cechy wewnętrznej. Przypisanie cechy nieważnej nie musi wywołać efektu aureoli. Najważniejszymi atrybutami, które posiadają moc wywoływania efektu aureoli, są: mądrość/głupota, dobroć/zło, nieatrakcyjność/atrakcyjność fizyczna oraz wygląd zewnętrzny, np. schludny/brudas.

Przykład:

  • Punktualność jest dla mnie ważną wartością. Spotykam nową osobę i zauważam, że jest ona punktualna, więc będę skłonny myśleć, że jest też inteligentna, przyjazna, uczciwa etc.
  • Spotykam osobę, którą oceniam jako niekulturalną i agresywną. Będę skłonny myśleć o tym człowieku, że jest także np. leniwy i ma zaściankowe poglądy.

(źródło: Wikipedia)


WNIOSKI?


  • Przestań generalizować.
  • Nie przypisuj cech, na których istnienie nie masz dowodów.
  • Nie „gloryfikuj” kogoś tylko dlatego, że w konkretnym kontekście zachował się tak jak „należy”.
  • Nie „skreślaj” kogoś dlatego, że w konkretnym kontekście zachował się „niewłaściwie”.

Wpadnij na mój profil…

Mariusz Nikodem

.

Jestem członkiem programu partnerskiego CENEO.pl